Alle informatie over Swim Smooth België staat nu op een aparte website.
Ga naar http://www.swimsmoothbelgie.be voor het reserveren van uw plaats op de zwemtrainingen, een video analyse of voor meer info over de trainingsstages in Lanzarote